بخاطر توهین زشت شاهین نجفی به ائمه اطهار امام رضا  به نام "نقی" باید او را سگی انگلیسی دانست که صاحبانش به گردنش "قلاده طلا" انداخته اند و هرجا بخواهند، می کشند!

شاهین نجفیشاهین نجفی نقی