عاشقی از نوع بنا

همه چی دیده بودیم بجز بنای عاشق عاشقی از نوع بنا

این اقای بنامون ببینید چطور عاشق شده است..با بیل خود یک قلب درسته کرده

وای مردم ز خنده....قهقهه... ...اخ مردم از خنده

عشق یعنی این   بریم مطلب بعدی.

/ 0 نظر / 88 بازدید