تماشای فیلم‌های غیراخلاقی اختلالات جنسی را افزایش می‌دهند

عضو انجمن روانپزشکان ایران گفت: فیلم‌های غیراخلاقی افزایش اختلالات جنسی 
را در پی دارند و این اختلالات عامل افزایش استرس و بروز سایر بیماری‌های 
روانپزشکی و ناهنجاری‌های اجتماعی است.

فریدون محرابی در گفت‌وگو با  فارس اظهار داشت:‌ این گونه فیلم‌ها بیشتر 
رفتارهای خشونت‌آمیز را نمایش می‌دهند تا یک رابطه جنسی سالم را و باید در 
نظر داشت که خشونت بیشتر، میل جنسی خدادادی را کمتر و کمتر می‌کند. 

وی
افزود: متأسفانه اینگونه فیلم‌ها در خارج از کشور ساخته می‌شوند و هیچ 
تناسبی با فرهنگ، دین و شرایط کشور ما ندارند و تقلید و به کاربردن این 
رفتارها، بیماری‌ها و اختلالات جنسی را افزایش می‌دهند است چرا که در دین 
ما رعایت اصول اخلاقی و عاطفی و حفط حریم خانواده تأکید شده است نه 
خشونت‌های جنسی که در فیلم‌های غربی ترویج می‌شود. 

محرابی تصریح 
کرد:‌ رفتارهای غلطی که این فیلم‌ها به مخاطب یاد می‌دهند اختلالات جنسی را
موجب می‌شوند و این فیلم‌ها هیچ نقشی در درمان اختلالات جنسی ندارند. عضو 
انجمن روانپزشکان ایران گفت: فیلم‌های غیراخلاقی افزایش اختلالات جنسی را 
در پی دارند و این اختلالات عامل افزایش استرس و بروز سایر بیماری‌های 
روانپزشکی و ناهنجاری‌های اجتماعی است.

فریدون محرابی در گفت‌وگو با
خبرنگار بهداشت و درمان فارس اظهار داشت:‌ این گونه فیلم‌ها بیشتر 
رفتارهای خشونت‌آمیز را نمایش می‌دهند تا یک رابطه جنسی سالم را و باید در 
نظر داشت که خشونت بیشتر، میل جنسی خدادادی را کمتر و کمتر می‌کند. 

وی
افزود: متأسفانه اینگونه فیلم‌ها در خارج از کشور ساخته می‌شوند و هیچ 
تناسبی با فرهنگ، دین و شرایط کشور ما ندارند و تقلید و به کاربردن این 
رفتارها، بیماری‌ها و اختلالات جنسی را افزایش می‌دهند است چرا که در دین 
ما رعایت اصول اخلاقی و عاطفی و حفط حریم خانواده تأکید شده است نه 
خشونت‌های جنسی که در فیلم‌های غربی ترویج می‌شود. 

محرابی تصریح 
کرد:‌ رفتارهای غلطی که این فیلم‌ها به مخاطب یاد می‌دهند اختلالات جنسی را
موجب می‌شوند و این فیلم‌ها هیچ نقشی در درمان اختلالات جنسی ندارند. 

/ 0 نظر / 61 بازدید