اختصاص تسهیلات مالى خارجى براى احداث سد و نیروگاه برق آبى نمارستاق

دولت با اختصاص سیصد و سى میلیون یوآن تسهیلات مالى خارجى براى احداث سد و نیروگاه برق آبى نمارستاق موافقت کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، شورای اقتصاد بنا به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد ماده(82) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه تصویب کرد؛ مبلغ حداکثر سیصد و سی میلیون و ششصد هزار یوآن تسهیلات مالی خارجی براى سد و نیروگاه برق آبى نمارستاق به عنوان اصل تسهیلات و هزینه های تبعی مشتمل بر سود، کارمزد و بیمه از محل تسهیلات بند(21) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور اختصاص می یابد.

بر این اساس، دستگاه اجرایی موظف است؛ ضمن رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب سال 1375، در ارجاع کار به گونه ای عمل کند که سهم ارزشی کار با استفاده از امکانات ساخت داخل کشور کمتر از 51 درصد نباشد.

همچنین در اجرای این طرح رعایت شرایط زیست محیطی برای دستگاه اجرایی الزامی است.

بر اساس این مصوبه، وزارت نیرو(شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران) موظف است؛ با تایید بانک مرکزی تسهیلات دریافتی را بازپرداخت کند و در اجرای این مصوبه رعایت کلیه قوانین و مقررات الزامی است.

این مصوبه از سوی بهروز مرادی؛ معاون برنامه ربزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

/ 0 نظر / 57 بازدید