اما لحظه هایى را با او داشتم

ه یاد پرویز مشکاتیان در سالروز 60 سالگیش مضراب با زمانه ...پربحت موسیقی ما - «.... این کم محلی‌ها به موسیقی به ضرر فرهنگ این مرز و بوم تمام می‌شود هرچند که نام و یاد بزرگان موسیقی از صفحه دل مردم به این راحتی پاک نخواهد شد. باید برای موسیقی این مرز و بوم جایگاهی را درنظر گرفت نه اینکه مانند چند سال گذشته برای بردن ساز به من جواز دادند. یعنی ساز را مانند اسلحه باید با جواز خاصی از اینجا به آنجا برد. متاسفانه موسیقی سال هاست که در ایران خط خورده است.» اینها را پرویز مشکاتیان گفته است....

ادامه مطلب برای درگذشت اسطوره موسیقی بلوز «بی. بی. کینگ» از دنیا رفتپربحت ادیب وحدانی [ منتقد و روزنامه‌نگار ] مثل هر فرد دیگرى من طرفدار پر و پا قرص شاه بچه بلوز نبودم، اما لحظه هایى را با او داشتم. لا به لاى منتخب بلوز در کامپیوترم آهنگ «دل لرزه تمام شد» جاى داشت و شاید بر تارک آن مجموعه می‌درخشید و «بلوز ساعت سه» هم البته‌گاه گاه فراموش نمی‌شد. شاه بچه بلوز را اما ما فراموش نمی‌کردیم و دنیاى بلوز یا جز و حتى راک هم او را از یاد نمی‌بُرد و نمی‌بَرد تا ابد و این هر دو، دلیل دارد.

/ 0 نظر / 238 بازدید

Whoops, looks like something went wrong.