/ 1 نظر / 170 بازدید
حامد

خیلی خوشحالم که نیماشاهرخ شاهی عزیز توی این فیلم هم هست.[گل][قلب][بغل][ماچ][پلک][نیشخند][چشمک][لبخند]