نگران زندگی ام چه کنم

 1. به هر چیز خواهى کماهى رسید
 2. سکاکى یکى از دانشمندان بزرگ نیز در سن چهل سالگى به درس خواندن روى آورد. وى چنان کم استعداد بود که راه حجره‏اش را گم مى‏کرد؛ اما با تلاش توانست به یکى از دانشمندان بزرگ تبدیل گردد. کتاب‏هاى وى پس از 12 یا 13 قرن، هنوز به عنوان متن درسى مورد استفاده قرار مى‏گیرد.
 3. با توجه به نمونه‏هایى که در بالا ذکر شد، ملتزم بودن به راه‏هاى زیر، نقش مؤثرى در موفقیت‏تان دارد:
 4. 1. باید باور کنید که شما چون دیگر انسان‏ها از توانمندى‏هاى بسیار برخوردارید و از دیگران کم‏تر نیستید. فراموش نکنید نقاط قوت انسان از نقاط ضعفش بیشتر است و نباید خود را دست کم بگیرید. تصمیم خوب در پرتو تکیه برقوت‏ها، جبران ضعف‏ها و احساس توانمندى شکل مى‏گیرد.
 5. 2. پس از مشورت باافراد ذى صلاح، با توجه به امکانات و توانمندى‏هاى واقعى خود، براى زندگى‏تان برنامه‏ریزى کنید و بکوشید هرگز بى‏جهت از آن برنامه و نظم سرنپیچید. اوقات استراحت و تفریح و عبادت و همه فعالیت‏ها را در این برنامه بگنجانید تا زمانى خالى نمایند و توجه به فرصت بیکارى شما را سمت تأخیر انداختن کارها سوق ندهد. به عنوان مثال سعى کنید وقت خواب خود را تنظیم کنید و هر شب سر ساعت به رختخواب بروید و با استفاده از ساعت زنگ‏دار، سر ساعت معینى صبح از خواب بیدار شوید. همچنین سعى کنید نمازهاى یومیه را سر وقت بخوانید. صبحانه، ناهار و شام را به موقع میل کنید و همچنین در عمل کردن به وعده‏هاى خود سروقت، جدیت بیشترى نشان دهید. اگر مواردى را که ذکر شد، با تمرین و پشتکار انجام دهید، قطعاً به مهم‏ترین تأثیرات آن که تقویت اراده و همچنین نظم در انجام کارهاست، دست مى‏یابید و این دو نقش بسیار مؤثرى در موفقیت شما در انجام کارهاى دقیق‏تر و مهم‏تر زندگى خواهد داشت.
 6. 3. بکوشید براى هر رفتارى، انگیزه‏اى قوى داشته باشید و به ویژه از آثار مثبت تصمیم‏گیرى‏ها و رفتارهاى خاص خویش، به طور کامل آگاه شوید.
 7. 4. اجتناب از اهمال کارى؛ اهمال کارى، آفت بى‏نظمى و عدم موفقیت در زندگى است. سعى کنید در انجام کارهاى جارى زندگى، اهمال کار نباشید و کارها را به تأخیر نیندازید.
 8. 5. محیط زندگى و موقعیت کارى خود را تغییر دهید و موانع بروز اراده و فعالیت را نابود سازید؛ براى مثال در موقعیتى که به سرزنش و متهم شدن به ناتوانى و ناپختگى مى‏انجامد، قرار نگیرید. براى تصمیم‏گیرى‏ها و اقدامات خویش، امنیت روانى فراهم آورید تا بتوانید به آرامى در برابر دیگران یا همراه آنان ابراز وجود کنید و برجستگى فکرى و فعالیت مناسب را از طریق تصمیم آشکار سازید.
 9. 6. هر کارى را آسان تلقى کنید؛ زیرا در برابر اراده پولادین انسان، همه سختى‏ها آسان مى‏گردد. به استقبال کارهاى به ظاهر دشوار بروید و به خود تلقین کنید که مى‏توانید در این امور درست تصمیم بگیرید و افتخار موفقیت در انجام آنها را به دست آورید.
 10. 7. رضایت خداوند را ملاک هر رفتار و گفتار قرار دهید و از تسلیم شدن در برابر تمایلات پوچ و هواهاى نفسانى بپرهیزید. تسلیم شدن، اراده را ضعیف و متزلزل مى‏سازد. تقوا و رعایت حرمت دستورهاى پروردگار، براى آرامش روانى و تقویت نفس و اراده بسیار سودمند است.
 11. 8. مدتى برنامه‏ریزى و تصمیمات خود را با فردى ذى‏صلاح در میان بگذارید و از وى بخواهید مراقب باشد تا شما دچار تردید نشوید و اجراى تصمیمات خویش را به تأخیر نیندازید.
 12. 9. از خواب زیاد، پرخورى و دیگر اسباب تنبلى و سستى اراده بپرهیزید و نگذارید دیگران به جاى شما تصمیم بگیرند.
 13. 10. باکسانى که روحیه و اراده‏اى قوى دارند، دوست شوید تا اراده شما نیز قوى گردد.
 14. 11. باافرادى که منظم هستند و کارهاى خود را براساس یک برنامه منطقى انجام مى‏دهند، بیشتر معاشرت کنید.
 15. 12. بکوشید تصمیم‏هایتان را با فردى باتجربه در میان نهید تا از قوت و درستى‏شان اطمینان یابید و پس از مشورت بااین فرد، براساس تدبر و اندیشه خود تصمیم بگیرید و بدون از دست دادن فرصت اقدام کنید.
 16. تصمیم باید برتدبیر و اندیشه و آگاهى‏هاى لازم استوار باشد و به عمل بینجامد. تخلف از این امر، جز تلف کردن وقت، پیروى از افکار پوچ و سستى در عمل، دستاوردى ندارد و فرد را با زیان‏هاى مادى و معنوى روبه‏رو مى‏سازد. از این‏رو، امور یاد شده گناه به شمار مى‏آید.
 17. تردید در تصمیم‏گیرى و تأخیر در عمل، سبب از دست رفتن منافع معنوى و مادى فراوان مى‏شود و زیان‏هاى بسیارى را به ارمغان مى‏آورد.
 18. 13. تصمیمات مناسب و پرارزش گذشته‏خود را به یاد آورید و توجه کنید که چون گذشته براى انجام دادن کارهاى مهم آمادگى دارید.
 19. 14. در تصمیم‏ها و فعالیت‏هاى اسوه‏ها دقت کنید و در همسان‏سازى و الگوپذیرى جدى باشید تا جرأت انجام کار را پیدا کنید و توان تصمیم‏گیرى و اجرا در شما تقویت شود.
 20. 15. باتصمیم‏هاى آسان در کارهاى ساده، به تدریج خودباورى و توانمندى را در خویش پدید آورید و راه را براى تصمیم‏گیرى در امور مشکل و پیچیده هموار سازید.
 21. 16. مطالعه زندگى انسان‏هاى موفق؛ در این زمینه، مطالعه کتاب«رمز پیروزى مردان بزرگ» تألیف آقاى جعفر سبحانى، بسیار مناسب و آموزنده است؛ زیرا به بسیارى از رمز و رازهاى زندگى موفقیت‏آمیز شخصیت‏هاى بزرگ علمى جهان اشاره شده است
/ 0 نظر / 56 بازدید