دیپلمات ها و تحلیلگران سیاسی

  • حساب رسمی دادگاه در مدت کوتاهی پس از محاکمه هفت ساعته خانم گو و از مشاوران خانواده به پایان رسید می سازد حکم گناه همه آنها به جز برخی، هر چند آن را نیز به نظر می رسد زمینه برای خانم گو مجازات مرگ در امان است. دادگاه مردم متوسط ​​در این شهر شرقی گفت: قضاوت خود را بعد از تحویل، بدون اینکه دقیقا زمانی که استاندارد عمل برای دادگاه چینی.
  • در خانم گو در ظاهر 1 عمومی از دستگیری او را آوریل، دولتی چین مرکزی تلویزیون نشان داد آرام به دنبال او در pantsuit سیاه و پیراهن سفید به عنوان او در دادگاه چه بسیاری از ناظران به عنوان چین محاکمه بیشتر به لحاظ سیاسی قابل توجهی را مشاهده کنید برای بیش از سه دهه وارد است.
  • او به نظر می رسد کمی سنگین تر و کمتر پر زرق و برق نسبت به عکس او که کرده اند شده در داستان های خبری در سراسر جهان منتشر شده از رسوایی شکست، که اکثر آنها بین 5 و 15 سال پیش، زمانی که گرفته شدند او و شوهرش در میان بالای چین در نظر گرفته شد زوج های قدرت است.
  • Heywood در حساب خود را از حوادث در ماه نوامبر در چونگ کینگ، در جنوب غربی شهرستان که در آن آقای بو رئیس حزب در آن زمان بود و جایی که خانم گو و دستیار خانواده، پس از به قتل نیل متهم در دادگاه گفت که وکلای خانم گو آن را خواسته بود را به در نظر گرفتن چند عامل کاهش، از جمله آنچه به عنوان کمک او را در موارد دیگر جنایی فراهم کرده بودند شد.
  • آن را به جزئیات بیشتر است. برخی از خودی حزب، دیپلمات ها و تحلیلگران سیاسی پیشنهاد کرده اند که او می تواند حکم اعدام تعلیقی، بعدا به حبس ابد در زندان تخفیف اگر او فراهم می کند اطلاعات مربوط به همسر جنجال برانگیز خود، یک بار به عنوان یک مدعی برای پست رهبری بالا دیده می شود روبرو هستند.
  • چین دادگاه گو Kailai، همسر خوار مقام حزب کمونیست بو Xilai، آغاز شد و در یک روز و مجرد پنج شنبه به پایان رسید با مقامات گفت: او به اتهام مسابقه که او یک تاجر انگلیسی مسمومیت او را به قتل زمانی که او نیستمست.


/ 0 نظر / 48 بازدید