تعیین میزان جرایم نقدى اشتغال به حرفه کاریابى و مشاوره شغلى بدون پروانه کار

دولت، به منظور جلوگیری از تخلفات و ساماندهی مراکز مشاوره شغلی، میزان جرایم نقدی اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون پروانه کار را تعیین کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد تبصره(3) ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار-مصوب 1380- تصویب کرد؛ میزان جرایم  نقدی برای بار اول تخلف از قانون پنجاه میلیون ریال، میزان جرایم نقدی برای بار دوم تخلف از قانون دویست و پنجاه میلیون ریال و میزان جرایم نقدی برای بار سوم تخلف از قانون چهارصد میلیون ریال تعیین شد.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

/ 0 نظر / 51 بازدید