عاشق هر کی شدم شارژ ایرانسل خواست

عاشق هر کی شدم فکر می کردم تنهاست فکرمی کردم خوبه فکرمی کردم با ماست
کی از آدم عشق خواست کی از آدم  دل خواست عاشق هر کی شدم شارژ ایرانسل خواست  زباننیشخند
 
یه جوری دل شکستن آسون شده عاشق دو روزه فراوان شده
نمونده دیگه تو سینه ها دلی همه چی شده ثروت و خوشگلی
 
خدا می خوای بدونی چی کشیدم عوض کن با خودم یه روز جاتو
به هر کی دل سپردم آخرش رفت بیا و بیبن و بشناس آدماتو
 
نمیشه با صداقت زندگی کرد نمیشه وقتی قلب ها جنس پوله
تو دنیایی که لبخند و محبت یه کار غیر قابل قبوله
 
/ 1 نظر / 32 بازدید
شاپرک

دمت گرم بابا