بدبخت ترین آدم روی زمین کیست


ابتدا بگزارید بگم خسیس به انگلیسی چه میشود ! خسیس به انگلیسی = Miser

خسیس یعنی چه ???? خسیس کیست ??? بخیل  کیست ?


تعریف خسیس :::: خسیس اینی هست که جونشو بگیر پولشو نگیر ------- (خسیس یعنی بدبخت خسیس یعنی فلک زده خسیس هرگز نیاسود و ...............................)


تعریف بخیل 
:::  بخیل هم کسی هست که 100 رحمت به خسیس چون خودشو می سوزونه { بدبخت تمام عیار + بیمار مغزی و ناتوان از همه چی { که چرا فلانی باید موی سرش را اینطوری کوتاه کنید * چرا باید همه از پیراهن من بپوشن ***** بخدا بدبخت ترین آدم روی زمین هستند}


جالب هم اینجاست که بخیل و خسیس  آخرش هم هیچی نمی شن


شنیدید میگن خسیس هرگز نیاسود ؟؟؟؟؟ واقا اینطوریه بدبخت تر از خسیس و بخیل من ندیم

/ 0 نظر / 122 بازدید