احترام رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینى (ره) به شعائر حسینى :

  1. آقاى حاج سید محمد کوثرى (ذاکر معروف قم) از سالها قبل از سال 1342 شمسى روضه خوان مخصوص حضرت امام (ره) بودند . ایشان نقل می کردند :
  2. پس از شهادت مرحوم آیت الله حاج آقا مصطفى فرزند ارشد امام ، به نجف رفتم . رفقا گفتند: خوب به موقع آمدى ، امام را دریاب که هر چه ما تلاش کرده ایم تا در مصیبت شهادت حاج آقا مصطفى گریه کند ، از عهده بر نیامده ایم مگر تو کارى کنى . من به حضور امام خمینى (ره) رفتم و عرض کردم اجازه مى دهید ذکر مصیبتى کنم ؟ امام اجازه دادند. هر چه نام مرحوم حاج آقا مصطفى را بردم تا با آهنگ حزین ، امام را منقلب کنم که در عزاى پسرش اشک بریزد، امام تغییر حال پیدا نکرد و همچنان ساکت و آرام بودند، ولى همین که نام حضرت على اکبر (علیه السلام) را بردم ، هنگامه شد، امام چندان گریست که قابل وصف نبود .
  3. این است علاقه و شیفتگى امام راحل (ره) به خاندان اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) و احترام به شعائر حسینى ! که ما باید به پیروى از این زعیم بزرگ ، در احترام هر چه بیشتر شعائر حسینى بکوشیم .
/ 0 نظر / 44 بازدید