پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد کشورها+جدول


ردیف
کشور
پیش بینی سال 2012
تجدیدنظر در پیش بینی سال 2012
پیش بینی سال 2013
تجدیدنظر در پیش بینی سال 2013
1
جهان
3،5
1،0-
3،9
2،0-
2
کشورهای توسعه یافته
1،4
=
1،9
2،0-
3
ایالات متحدۀ آمریکا
2
1،0-
2،3
1،0-
4
ژاپن
 
2،4
4،0+
1،5
2،0-
5
منطقۀ یورو
3،0-
=
0،7
2،0-
6
آلمان
1
4،0+
1،4
1،0-
7
فرانسه
0،3
1،0-
0،8
2،0-
8
ایتالیا
9،1-
=
3،0-
=
9
اسپانیا
1،5-
4،0+
6،0-
7،0-
10
انگلستان
0،2
6،0-
1،4
6،0-
11
کانادا
2،1
1،0+
2،2
=
12
کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور
 
5،6
1،0-
5،9
2،0-
13
اروپای شرقی و مرکزی
1،9
=
2،8
1،0-
14
روسیه
4
=
3،9
1،0-
15
کشورهای آسیایی در حال توسعه
7،1
3،0-
7،5
4،0-
16
چین
8
2،0-
8،5
3،0-
17
هند
6،1
7،0-
6،5
7،0-
18
آمریکای لاتین
3،4
3،0-
4،2
1،0+
19
برزیل
2،5
6،0-
4،6
5،0+
20
مکزیک
3،9
3،0+
3،6
=
21
 
خاورمیانه و شمال آفریقا
5،5
1،3+
3،7
=
22
آفریقای سیاه
5،4
1،0-
5،3
=
23
آفریقای جنوبی
2،6
1،0-
3،3
1،0-
 

ژورنال دونت/17 جولای 2012
ترجمه: زهرا خدایی

/ 0 نظر / 46 بازدید