لطیفه های جالب

 1. ◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘� �◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘� ��◘◘◘◘◘◘◘◘
 2. حیف نون خوابیده بوده، میان بیدارش کنن می بینن پین کد (Pin Code) می خواد!
 3. ◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘� �◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘� ��◘◘◘◘◘◘◘◘
 4. به حیف نون یه انگشت نشون می دن می گن این چندتاست؟ می گه یکی.
 5. بعد ده تا انگشت بهش نشون می دن می گن این چندتاست؟ می گه: وای! چقدر یک!
 6. ◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘� �◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘� ��◘◘◘◘◘◘◘◘
 7. حیف نون از کنار جن رد می شه جن می گه بسم الله این چی بود؟
 8. ◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘� �◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘� ��◘◘◘◘◘◘◘◘
 9. حیف نون خرش می میره، مردم می گن بریم برای شوخی بهش تسلیت بگیم.
 10. وقتی می رن حیف نون می گه: اصلا فکر نمی کردم خر من این همه فامیل داشته باشه!
 11. ◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘� �◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘� ��◘◘◘◘◘◘◘◘
 12. صبح زلزله حیف نون و دوستش رسیدند به هم.
 13. حیف نون گفت: دیشب زلزله بیدار بودی؟
 14. دوستش گفت: نه، صبح فهمیدم.
 15. حیف نون گفت: توی روزنامه خوندی یا رادیو گفت؟
 16. دوستش گفت: نه، یه هزاری تو جیبم بود، صبح دیدم پول خورده!
 17. ◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘� �◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘� ��◘◘◘◘◘◘◘◘
 18. اگه گفتین حیف نون به قرمز کم رنگ چی می گه؟
 19. قرمز آسمانی!
 20. ◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘� �◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘� ��◘◘◘◘◘◘◘◘
 21. حیف نون قهرمان شنا می شه، ازش می پرسند: از کجا شروع کردی؟ می گه: از زمین خاکی!
 22. ◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘� �◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘� ��◘◘◘◘◘◘◘◘
 23. گدا: آقا تو رو خدا به من هزار تومن بدین برم ناهار بخورم.
 24. یارو: پول نمیدم، ولی بیا بریم برات یه پرس غذا بگیرم.
 25. گدا: نه نخواستم، امروز واسه هزار تومن تا حالا شیش بار ناهار خوردم!
 26. ◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘� �◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘� ��
 27. از استاد تاریخ پرسیدن عشق چیست؟ …
 28. گفت : سقوط سلسله ی قلب جوان.
 29. ◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘� �◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘� ��
 30. داشتم توی یک جاده می رفتم که چشمم خورد به یه تابلو که روش نوشته بود:
 31. دوست داشتن دل می خواهد نه دلیل…
 32. ◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘� �◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘� ��
 33. حیف نون زنگ می زنه به مخابرات می گه: آقا ببخشید سیم تلفن ما خیلی بلنده، اگه می شه لطف کنید از اون طرف یه کم بکشیدش!…
 34. ◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘� �◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘� ��◘◘◘◘◘◘◘◘
 35. حیف نون از همسرش می پرسه: از ازدواج با من مثل سگ پشیمونی یا مثل خر کیف می کنی؟
 36. ◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘� �◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘� ��◘◘◘◘◘◘◘◘
 37. از حیف نون می پرسن این شعر از کیه؟ “سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز”
 38. می گه نمی دونم یه راهنمایی بکنید…
 39. می گن اسم شاعر توی خود شعر هست.
 40. می گه: آهان فهمیدم، جواد نکونام!
 41. ◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘� �◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘� ��◘◘◘◘◘◘◘◘
 42. اولی: بگو ببینم، اگه توی خیابون یه نفر یه حیوانی رو گرفته و داره می زنه، و من برم جلو و از این کارش ممانعت کنم، به این کار چی می گن؟
 43. دومی: حس برادری!
 44. ◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘� �◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘� ��◘◘◘◘◘◘◘◘
 45. یه روز کاغذ می خوره تو سر حیف نون. حیف نون جا در جا می میره!
 46. کاغذ رو بر می دارن نگاه می کنند، می بینن توش نوشته: “دو تا آجر”!
 47. ◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘� �◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘� ��◘◘◘◘◘◘◘◘
 48. حیف نون می میره، قحطی جوک میاد!
 49. ◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘� �◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘� ��◘◘◘◘◘◘◘◘
 50. زوجی بر سر یک چاه آرزو رفتند، مرد خم شد، آرزویی کرد و یک سکه به داخل چاه انداخت. زن هم تصمیم گرفت آرزویی کند ولی زیادی خم شد و ناگهان به داخل چاه پرت شد.
 51. مرد چند لحظه ای بهت زده شد بعد لبخندی زد و گفت: “این چاه واقعا کار می کنه!”
 52. ◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘� �◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘� ��◘◘◘◘◘◘◘◘
 53. آقای دست و دلباز بعد از بیست سال می ره مغازه کفش فروشی می گه: “ما باز هم مزاحم شدیم!”
 54. ◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘� �◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘� ��◘◘◘◘◘◘◘◘
 55. حیف نون هنوز در گیره که چرا خواهرش دو تا برادر داره، خودش یکی!
 56. ◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘� �◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘� ��◘◘◘◘◘◘◘◘
 57. غضنفر از ژاپن برمیگرده. بهش میگن اونجا مشکل زبان نداشتی؟
 58. میگه: من نه، ولی ژاپنی ها چرا…
 59. ◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘� �◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘� ��
 60. قطعه ای از شاهکار ادبی غضنفر : شب بود و خورشید به روشنی می درخشید پیرمردی جوان یکه و تنها با خانواده اش در سکوت گوش خراش خیابان قدم زنان ایستاده بود.
 61. ◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘� �◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘� ��
 62. یه روز سه تا دیوونه رو می اندازن تو یه اتاق دو تاشون مى رقصن، یکیشون هم میگه:
 63. سبز – آبى – قرمز
 64. ازش می پرسن چرا این جورى می گى؟ میگه من رقص نورم!
 65. ◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘� �◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘� ��
 66. به غضنفر میگن یه موجود نام ببر میگه : آب جوش میگن آب جوش که موجود نیست میگه
 67. والا من از تبریز که میومدم تو جاده نوشته بود آب جوش موجود است!
 68. ◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘� �◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘� ��
 69. من واقعا فرمول دقیقی برای موفقیت، نمی‌شناسم ولی فرمول شکست را به خوبی می‌دانم، و آن اینست: «سعی کنید همه را راضی نگه دارید»
 70. ◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘� �◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘� ��
 71. دوست دارم یه عالمه اندازه یه قابلمه من عاشق تو هستم تو قابلمه نشستم
 72. یه لنگه کفش تو دستم منتظرتوهستم.
 73. ◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘� �◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘� ��
 74. از دست زمانه تیر باید بخوری
 75. دائم غم ناگزیر باید بخوری
 76. صد مرتبه گفتم عاشقی کار تو نیست
 77. بچه تو هنوز شیر باید بخوری
/ 0 نظر / 67 بازدید