# اس_ام_اس_جدید

لطیفه های جالب

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘� �◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘� ��◘◘◘◘◘◘◘◘ حیف نون خوابیده بوده، میان بیدارش کنن می بینن پین کد (Pin Code) می خواد! ◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘� �◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘� ��◘◘◘◘◘◘◘◘ به حیف ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 61 بازدید