آیا بهشت و جهنم جنیان با ما یکی است؟
آیا جنیان هم در بهشت و جهنم ما جزاى اعمالشان را مى‏بینند یا در جاى دیگر؟

در این باب جز استناد به ظواهر آیات و روایات راهى دیگر نداریم . 
اما در مساله دوزخ آیات قرآن قائل به اشتراک دوزخ براى جنیان و انسان‏هاى کافر است . همچون آیه 13 سوره سجده: «و لکن حق القول منى لاملئن جهنم من الجنة و الناس اجمعین; و لیکن وعده حق و حتمى من است که دوزخ را البته از (کافران) جن و انس پرسازم .» 
یا در سوره جن آیات 14 و15 چنین آمده است: «و انا منا المسلمون و منا القاسطون فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا .» 
در این آیه از زبان جنیان آمده است: «و برخى از ما مسلمانان و برخى قاسط (منحرف از راه دین و حق - کافر) هستند . پس آنان که مسلمانند رستگارى را پى جستند و اما منحرفین هیزم دوزخ‏اند .» 
اما درباره بهشت از امام (ع) پرسیدند: آیا مؤمنین از جن به بهشت داخل مى‏شوند . امام (ع) فرمود: نه، ولى براى خداوند باغ‏هایى بین بهشت و جهنم است که ایشان و فساق شیعه در آن جا خواهند بود . (1) 
پى‏نوشت:

1 . سفینة البحار، محدث قمى، ج‏1، ص‏186 .

پرسمان س3 ش15

 

/ 1 نظر / 50 بازدید
گردنبند ماه تولد شما

گردنبند ماه تولد شما بهترين هديه تولد به آنكه دوستش داريد... برای اطلاعات بیشتر به این آدرس بروید: http://eshoping.eshopfa.biz/g-tala1202_43824_%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7.html